Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Liaan Jewelry Limited liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/07/2021

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam yêu cầu nhà đầu tư Công ty Công ty Liaan Jewelry Limited liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Môi trường xanh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12/07/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Môi trường xanh liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp & Đô thị Thăng Long liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

06/07/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp & Đô thị Thăng Long liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MOLAND liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MOLAND liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Quỳnh Anh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Quỳnh Anh liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: