Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đô Thị Xanh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/07/2024

Yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đô Thị Xanh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: ORION ELECTRIC CO.,LTD (Hàn Quốc) liên hệ Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/06/2024

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị nhà đầu tư: ORION ELECTRIC CO.,LTD (Hàn Quốc) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: DONGGUAN KECHENDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

21/06/2024

Yêu cầu nhà đầu tư: DONGGUAN KECHENDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH J-One (người đại diện theo pháp luật là ông Jeong Daemin) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

07/06/2024

Yêu cầu Công ty TNHH J-One (người đại diện theo pháp luật là ông Jeong Daemin) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư