Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Thăng Lợi, Tự Nhiên, Bắc Kinh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Thăng Lợi, Tự Nhiên, Bắc Kinh liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Tập đoàn Sino Haijing Holdings Limited liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư Tập đoàn Sino Haijing Holdings Limited liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Indovin Power liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

07/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Indovin Power liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Pacific Links liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Pacific Links liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: