Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/10/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/08/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/08/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/08/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư phân hệ Đầu tư nước ngoài

01/01/0001

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cập nhật phân hệ báo cáo đầu tư nước ngoài theo thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021