Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu các nhà đầu tư ông Đỗ Thanh Hồ, ông Cardenas Lopes Carlos liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

14/11/2022

Yêu cầu các nhà đầu tư Ông ĐỖ THANH HỒ, Ông CARDENAS LOPEZ CARLOS liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH World Telecom Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

07/11/2022

Yêu cầu Công ty TNHH World Telecom Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Vạn Lý liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/11/2022

Yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Vạn Lý liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Doanh nghiệp xây dựng Thành Đạt liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/11/2022

Yêu cầu Doanh nghiệp xây dựng Thành Đạt liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư ông JOSEPH LEE RICHARDS và bà NGUYỄN HOÀNG KHÁNH CHI liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/10/2022

Yêu cầu nhà đầu tư ông JOSEPH LEE RICHARDS và bà NGUYỄN HOÀNG KHÁNH CHI liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: