Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư ông AN JIAN WEI (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động

15/11/2021

Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng thông báo yêu cầu nhà đầu tư ông AN JIAN WEI (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đức Lộc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

15/11/2021

Sở KHĐT tỉnh Đăk Nông thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đức Lộc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Đại Dương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

15/11/2021

Sở KHĐT tỉnh Đăk Nông thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Đại Dương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu HTX Khai thác đá Thượng Lâm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/11/2021

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu HTX Khai thác đá Thượng Lâm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/10/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: