Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: SKS Co., Ltd. và Ông KIM DEOK CHEON liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

27/10/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: SKS Co., Ltd. và Ông KIM DEOK CHEON liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông FENG ZHENG YU liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

22/10/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông FENG ZHENG YU liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/10/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Bà LEE JEONG HEE liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/08/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/08/2020

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư