Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/10/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Hiệp Huyền liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

26/10/2021

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Hiệp Huyền liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tiên Phú liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/10/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tiên Phú liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thanh Phát liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/10/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thanh Phát liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Xây dựng và Thương mại Tân Phát liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/09/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Xây dựng và Thương mại Tân Phát liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: