Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn cơ khí công nghệ cao SYBA liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/02/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn cơ khí công nghệ cao SYBA liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/02/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Gạo công nghệ cao Agroinpro Đắk Lắk liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Phương liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/02/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Phương liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH thương mại xăng dầu Phúc Lộc liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/02/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH thương mại xăng dầu Phúc Lộc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Interserco VCI liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

13/01/2022

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng yêu cầu Công ty Cổ phần Interserco VCI liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư