Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Dae Hyun Total Printing liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/05/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Dae Hyun Total Printing liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Wuyi Simino Industry and Trade Co., Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

09/05/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Wuyi Simino Industry and Trade Co., Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH PNTECH, Công ty TNHH Kumyoungeng, Công ty TNHH Truwin liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/04/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH PNTECH, Công ty TNHH Kumyoungeng, Công ty TNHH Truwin liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

27/04/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH P&F Vina liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần KS An Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/04/2022

Yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần KS An Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: