Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư AURELIA APPARELS LIMITED liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

13/01/2022

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Yêu cầu nhà đầu tư AURELIA APPARELS LIMITED liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Hutecs Korea liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

13/01/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Hutecs Korea liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/01/2022

Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông yêu cầu yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thuận Phát (trước đây là Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Ngân Hà) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thuận Phát (trước đây là Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Ngân Hà) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thiên Phúc Lộc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thiên Phúc Lộc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: