Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Park Kye Ho liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2021

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Park Kye Ho liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông TETSUYUKI KATO, MEISHIN KOGYO CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án

01/12/2021

Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông TETSUYUKI KATO, MEISHIN KOGYO CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Chiaki Iwasa (Quốc tịch Nhật Bản) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

29/11/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng thông báo yêu cầu nhà đầu tư Chiaki Iwasa (Quốc tịch Nhật Bản) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty VC Medi Project Pte, Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

24/11/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty VC Medi Project Pte, Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo như sau:

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Bà SEO MI KYUNG liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

22/11/2021

Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai thông báo yêu cầu nhà đầu tư Bà SEO MI KYUNG liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: