Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN

16/04/2021

Danh mục A: Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN

TT

NGÀNH, PHÂN NGÀNH

1

Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.

 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;
 2. Sản xuất, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp;
 3. Sản xuất vàng miếng;
 4. Xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng;
 5. Phát hành xổ số kiến thiết;
 6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế);
 7. Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia;
 8. In, đúc tiền;
 9. Phát hành tem bưu chính Việt Nam;
 10. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;
 11. Tuyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;
 12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (Vận hành hệ thống đèn biển; Vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng);
 13. Quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải dịch vụ công ích thông tin duyên hải
 14. Bảo đảm hoạt động bay (Dịch vụ không lưu; Dịch vụ thông báo tin tức hàng không; Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn);
 15. Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;
 16. Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển;
 17. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường);
 18. Xuất bản xuất bản phẩm (không bao gồm hoạt động in và phát hành);
 19. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng;
 20. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

2

Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức

3

Đánh bắt hoặc khai thác hải sản

4

Dịch vụ điều tra và an ninh

5

Các dịch vụ bổ trợ tư pháp, bao gồm:

 1. Dịch vụ giám định tư pháp.
 2. Dịch vụ thừa phát lại.
 3. Dịch vụ đấu giá tài sản.
 4. Dịch vụ công chứng.
 5. Dịch vụ của quản tài viên.

6

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7

Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

8

Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình

9

Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)

10

Dịch vụ nổ mìn

11

Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

12

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

13

Dịch vụ bưu chính công ích

14

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

15

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

16

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối:

 

Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.

17

Thu, mua, xử lý tài sản công tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

18

Sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự và công an, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

19

Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ

20

a) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải.

b) Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải.

c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.

21

Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.

22

a) Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện).

b) Dịch vụ kiểm định và cấp các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải.

c) Dịch vụ kiểm định và cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

d) Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

e) Dịch vụ đăng kiểm tàu cá.

23

Dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).

24

Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá.

25

Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.