Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/08/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu nhà đầu tư Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
 

1. Thông tin Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tơ lụa Hà Nội:

a) Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy ươm tơ tự động Việt - Ý.

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 12533/ƯĐĐT do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/7/2002.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: năm 2006.

- Lý do dự án ngừng hoạt động: Nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đăng ký.

b) Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty CP Tơ lụa Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101971 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 04/6/2010;

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 280 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ cơ quan: số 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 02113.862.480.

3. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lưu Bách Thắng.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0963.26.29.29

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, Công ty CP Tơ lụa Hà Nội không đến làm thủ tục chấm dứt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện việc chấm dứt theo quy định.