Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Pacific Links liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Công ty A Pacific Projects (s) Pte. Ltd.; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 199301676M cấp ngày 22/3/1993 tại Singapore; trụ sở chính: No.10 Ubi Crescent, #05-49, Ubi Techpark, Singapore 408564.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Mahardjo Lila Santoso; sinh ngày: 14/4/1947; quốc tịch: Indonesia; hộ chiếu số A024021 cấp ngày 26/9/2005 tại Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội; địa chỉ thường trú: 202B Ponggal Seventeenth Ave, Singapore 829662.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PACIFIC LINKS

- Mục tiêu dự án:

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

+ Xây dựng công trình công nghiệp và cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế, phát triển và xây dựng cho các kỹ sư và kỹ thuật viên tham gia các dự án công trình xây dựng của Công ty.

+ Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phòng 607, tầng 6, tòa nhà Savina, số 1 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 16.100.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng), tương đương 1.000.000USD (Một triệu đô la Mỹ), trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư: 966.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng), tương đương 60.000USD (Sáu mươi nghìn đô la Mỹ).

- Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm, kể từ ngày 01/12/2005.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PACIFIC LINKS

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 607, tầng 6, tòa nhà Savina, số 1 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn quản lý xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế, phát triển và xây dựng cho các kỹ sư và kỹ thuật viên tham gia các dự án công trình xây dựng của Công ty; Dịch vụ tư ván giám sát thi công xây dựng.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 966.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng), tương đương 60.000USD (Sáu mươi nghìn đô la Mỹ).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Mahardjo Lila Santoso;  giới tính: Nam.

- Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; ngày sinh: 14/4/1947; quốc tịch: Indonesia

- Hộ chiếu số A024021 cấp ngày 26/9/2005 tại Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: 202B Ponggal Seventeenth Ave, Singapore 829662.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà Khu liên cơ hành chính Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 84.024.38256637; email: fdihanoi@gmail.com.     

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Phạm Thùy Linh.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế Đối ngoại.

- Điện thoại: 84.024.38256637; email: fdihanoi@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.