Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Thăng Lợi, Tự Nhiên, Bắc Kinh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/06/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thăng Lợi, Tự Nhiên, Bắc Kinh;

- Giấy phép kinh doanh số: 110105012037219 cấp ngày 25/6/2009 tại Cục Quản lý Hành chính Công Thương Bắc Kinh - Phân cục Triều Dương, Trung Quốc; Địa chỉ trụ sở chính: Số 126, thôn Lâu Tử Trang, xã Kim Trản, khu Triều Dương, Trung Quốc.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: Cheng Yong Li                  Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 08/9/1964                Quốc tịch: Trung Quốc

- Chứng minh thư nhân dân số 230103196409082430; ngày cấp: 16/02/2007

- Nơi cấp: Phân cục Nam Cương, Cục Công an thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc;

- Địa chỉ thường trú: P304 đơn nguyên 2, số 20 phố Bình Trị, khu Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc;

- Chỗ ở hiện tại: P304 đơn nguyên 2, số 20 phố Bình Trị, khu Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô.

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Thực hiện quyền nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô.

- Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Số 226 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Diện tích mặt bằng thuê để sử dụng: 13 m2.

- Tổng vốn đầu tư: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng tương đương 53.000 (năm mươi ba nghìn) đô la Mỹ, trong đó vốn góp là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng tương đương 53.000 (năm mươi ba nghìn) đô la Mỹ.

- Thời hạn thực hiện dự án: 20 (hai mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phụ tùng ô tô Liên hợp.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 226 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện quyền nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng tương đương 53.000 (năm mươi ba nghìn) đô la Mỹ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Jin Jian You         Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 02/11/1961       Quốc tịch: Trung Quốc

- Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số: G28800963

- Ngày cấp: 19/5/2008            Nơi cấp: Trung Quốc

- Địa chỉ thường trú: Tổ 13, đường Cai Kuang, khu Xi Lu, thành phố Ben Xi, tỉnh Liao Ning, Trung Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: Tổ 13, đường Cai Kuang, khu Xi Lu, thành phố Ben Xi, tỉnh Liao Ning, Trung Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3842614     Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Kim Oanh    

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: (0225) 3841008 Email: nguyen.kimoanh@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.