Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Quỳnh Anh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: Công ty TNHH Quỳnh Anh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1802000389 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 29/03/2004. Địa chỉ trụ sở: Khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.     

- Điện thoại: 0210.873442.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Nguyễn Đình Nghĩa; Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐTV – Giám đốc; Ngày sinh: 22/02/1959; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 130880364; ngày cấp: 21/07/2003; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Mục tiêu dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Công suất: 100.000 m3/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: tại đồi Rác, xóm Đồn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 14,21 ha (trong đó diện tích khu vực khai thác 10,25 ha, diện tích khu vực chế biến 3,96 ha).

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 34.709 triệu đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm linh chín triệu đồng). Bằng 100% vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 16 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đến năm 2030 theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/08/2014).

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quỳnh Anh.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh  Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 5.000.000.000,0 đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Nguyễn Đình Nghĩa; Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc; Ngày sinh: 22/02/1959 Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 130880364; Ngày cấp: 21/07/2003; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ cơ quan: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

-Điện thoại: 0210.3846581      Email: Sokhdt@phutho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại: 0969245222       Email: phongdoanhnghiep.pt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.