Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp & Đô thị Thăng Long liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

06/07/2021

I. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp & Đô thị Thăng Long.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018593 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 23/07/2007. Địa chỉ trụ sở: Phòng 1203, Nhà 17T8, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Lê Văn Mạnh; Giới tính: Nam; Chức danh: Tổng Giám đốc; Ngày sinh: 13/11/1981; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 111569384; ngày cấp: 08/5/2007; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

II. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư khai thác cao lanh và sản xuất gạch không nung.

2. Mục tiêu và quy mô dự án: Khai thác và tuyển lọc Kaolin tại khu mỏ làm nguyên liệu cho ngành gốm sứ phục vụ trong nước và xuất khẩu. Tận thu đất thải khai thác và tuyển lọc Kaolin để sản xuất gạch không nung.

3. Công suất: Khai thác và chế biến Kaolin: 10.000 tấn/năm; Sản xuất gạch: 6.500.000 viên/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: tại đồi Xương Bồ, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

5. Diện tích dự kiến sử dụng: 10,9 ha.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 26.800.000.000,0 đồng, bằng 100% vốn tự có và tự huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp.

5. Thời hạn hoạt động của dự án: 12 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

6. Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công Quý III/2011; hoàn thành Quý III/2012.

III. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp & Đô thị Thăng Long.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1203, Nhà 17T8, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Lê Văn Mạnh; Giới tính: Nam; Chức danh: Tổng Giám đốc; Ngày sinh: 13/11/1981; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 111569384; ngày cấp: 08/5/2007; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Phòng 1203, Nhà 17T8, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

IV. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ cơ quan: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3846581      Email: Sokhdt@phutho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại: 0969245222       Email: phongdoanhnghiep.pt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.