Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Môi trường xanh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12/07/2021

I. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Môi trường xanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201112176 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/9/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 24/2/2011. Địa chỉ trụ sở: Số 8/93 miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.   

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Trương Đắc Đạt; Giới tính: Nam; Chức danh: Giám đốc; Ngày sinh: 01/01/1970; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 030763536; ngày cấp: 15/3/2004; Nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/93 miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0313.622 438.

II. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy gạch Tuynel và gạch không nung Thạch Đồng.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Đồi Chân Chim, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 41.191,9 m2.

3. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Xây dựng nhà máy sản xuất và tiêu thụ gạch Tuynel và gạch không nung cung ứng cho thị trường huyện Thanh Thủy, Tam Nông và trong khu vực; tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

- Quy mô: Công suất 50 triệu viên gạch/năm.

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 39.240.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn của doanh nghiệp: 17.440.000.000 đồng;

- Vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác: 21.800.000.000 đồng.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án được thực hiện ngay sau khi được giao đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; sau 12 tháng xây dựng chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

III. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần kỹ thuật và Dịch vụ Môi trường xanh.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8/93 miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Trương Đắc Đạt; Giới tính: Nam; Chức danh: Giám đốc; Ngày sinh: 01/01/1970; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 030763536; ngày cấp: 15/3/2004; Nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/93 miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0313.622 438.

IV. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ cơ quan: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

-Điện thoại: 0210.3846581      Email: Sokhdt@phutho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại: 0969245222       Email: phongdoanhnghiep.pt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.