Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Liaan Jewelry Limited liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/07/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Liaan Jewelry Limited

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 60658142-000-11-12A; ngày cấp: 23/11/2012; Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Hồng Kông.

- Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):......................................................... ...

- Địa chỉ trụ sở: Room 2105, QD3671, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hồng Kông.

- Điện thoại: …………… Fax: ………Email: ……… Website (nếu có):...........

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Lee Geunjin             Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc        Ngày sinh: 26/7/1965       Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M01174203, ngày cấp: 24/10/2017, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

- Địa chỉ thường trú: 1301-501 dong, World Merdian Apt., Shin gok ri 12, Go Chon Eup, Kim Po Shi, Kyunggi-do, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): NHÀ MÁY TRANG SỨC LIAAN VIỆT NAM.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan.

- Quy mô dự án: 2.000.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích nhà xưởng sử dụng (nếu có): 1.050 m2 (Thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Young BK).

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ) tương đương 10.623.000.000 VNĐ (Mười tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu đồng Việt Nam), trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 237.000 USD (Hai trăm ba mươi bảy nghìn Đô la Mỹ) tương đương  4.977.000.000 VNĐ (Bốn tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng Việt Nam).

- Vốn huy động: 263.000 USD (Hai trăm sáu mươi ba nghìn Đô la Mỹ) và tương đương  5.646.000.000 VNĐ(Năm tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu Đồng Việt Nam).

- Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 01/02/2029.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRANG SỨC LIAAN VIỆTNAM

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiêp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 4.997.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu Đồng Việt Nam).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Lee Geunjin             Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc      Ngày sinh: 26/7/1965      Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M01174203, ngày cấp: 24/10/2017, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

- Địa chỉ thường trú: 1301-501 dong, World Merdian Apt., Shin gok ri 12, Go Chon Eup, Kim Po Shi, Kyunggi-do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

- Địa chỉ cơ quan: Số 209, Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3850569        Email: bqlkcn@hanam.gov.vn           

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trương Thị Thanh

- Chức danh: Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0985.669.627        Email: truongthithanh@hanam.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.