Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư STICHTING SCHEEPVAART – EN TRANSPORTONDERWIJS liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/08/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư: 

STICHTING SCHEEPVAART – EN TRANSPORTONDERWIJS, trụ sở đặt tại Waalhaven Z.z. 4 3088HH Rotterdam (Hà Lan).

2. Thông tin về dự án đầu tư: 

- Tên dự án đầu tư: Trung tâm Phát triển nhân lực hàng hải Đông Nam Á

- Mục tiêu: (i) Đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ cho thuyền viên Việt Nam; (ii) Trung tâm được phép thí điểm cung ứng và xuất khẩu thuyền viên cho các chủ tàu trong nước và nước ngoài.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Tổng vốn đầu tư: 12.000.000 EURO

- Thời hạn thực hiện dự án: 30 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên cơ sở giáo dục, đào tạo là Trung tâm Phát triển nhân lực hàng hải Đông Nam Á, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp Giấy phép đầu tư số 2401/GP ngày 09/3/2005

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư: 

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3842614      Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư: 

- Họ tên: Hồ Thị Yến Ngọc        

- Chức danh: Chuyên viên 

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0816471989                   Email: hothiyenngoc@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.