Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư SIWOOFLEX CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

18/08/2021

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY SIWOO VINA.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 5401445801 chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2017, chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 29/01/2019. 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH SIWOO VINA (tên cũ Công ty TNHH Near Vina)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300972747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 16/01/2017.

Đại diện theo pháp luật: Kim Kwangbok - Giám đốc, Số hộ chiếu M68988936 cấp ngày 28/11/2014, địa chỉ thường trú:

 - Địa điểm thực hiện dự án: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (Thuê nhà xưởng Công ty CP Thời đại M.S.C), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 5/2021 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

- Nhà đầu tư SIWOOFLEX CO., LTD

- Quyết định thành lập số 134-87-21032 do Sở thuế Ansan, Hàn Quốc cấp.

- Địa chỉ: 14, Dangjaengi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

- Đại diện theo pháp luật: KIM KWANGBOK, sinh ngày 15/8/1979; Chức vụ Giám đốc đại diện, Quốc tịch Hàn Quốc, hộ chiếu số M68988936 cấp ngày 28/11/2014 tại Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: 14, Dangjaengi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. 

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh. Điện thoại: (+84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Chu Đức Đạo. Chức danh: Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Điện thoại: (+84)222.3826.892

- Email: cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.