Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư GD TECHNOLOGY CO., LTD liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/09/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: GD TECHNOLOGY CO., LTD; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 150111-0204078; ngày cấp: ngày 29 tháng 5 năm 2015; Cơ quan cấp: Phòng đăng ký Thương mại, Tòa án quận Cheongju, Hàn Quốc.       

- Địa chỉ trụ sở chính: 7, Gangnii 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: MO GYOUNGSUB                  

- Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc đại diện; Ngày sinh: ngày 18 tháng 8 năm 1973; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số: M40208713; ngày cấp: ngày 13 tháng 4 năm 2010; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: 1406-2601, 19, Dongtandaerosibeom-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

- Điện thoại: +82-43-211-3601               

- Email: mogs@gdt.kr

2. Thông tin về dự án đầu tư

a) Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY GD TECHNOLOGY VINA.

Được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1010818746, chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 29 tháng 11 năm 2018.

b) Mục tiêu dự án:

- Sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện, đầu dây nối, thiết bị đầu cuối, các loại dây cáp, dây điện dùng cho điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác.

- Sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện, đầu dây nối, thiết bị đầu cuối, các loại dây cáp, dây điện dùng cho xe mô tô, xe ô tô.

- Sản xuất, gia công vỏ điện thoại, tấm kính phủ màn hình cảm ứng dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

c) Quy mô dự án:

- Sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện, đầu dây nối, thiết bị đầu cuối, các loại dây cáp, dây điện: Khoảng 35.000.000 sản phẩm/năm.

- Sản xuất, gia công vỏ điện thoại, tấm kính phủ màn hình cảm ứng: Khoảng 2.000.000 sản phẩm/năm.

d) Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 2B, lô XN8, Khu công nghiệp Đại An, Km 51, quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

đ) Diện tích nhà xưởng sử dụng: 1.780 m2.

e) Tổng vốn đầu tư của dự án: 35.032.500.000 (Ba mươi lăm tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn) đồng, tương đương 1.500.000 (Một triệu, năm trăm nghìn) đô la Mỹ, bao gồm:

- Vốn đầu tư đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2017: 9.077.700.000 VND, tương đương 400.000 USD.

- Vốn đầu tư đăng ký bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2018: 25.954.800.000 VND, tương đương 1.100.000 USD.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 9.077.700.000 (Chín tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn) đồng, tương đương 400.000 (Bốn trăm nghìn) đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 26% tổng vốn đầu tư.

- Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

GD TECHNOLOGY CO., LTD góp 9.077.700.000 (Chín tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn) đồng, tương đương 400.000 (Bốn trăm nghìn) đô la Mỹ, bằng tiền, chiếm tỷ lệ 100% vốn góp tại dự án. Nhà đầu tư đã góp đủ.

g) Thời hạn hoạt động của dự án: 03 (Ba) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GD TECHNOLOGY VINA.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0801222420, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2017, thay đổi lần thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2018.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà xưởng số 2B, lô XN8, khu công nghiệp Đại An, km 51, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất linh kiện điện tử (chính). Chi tiết: Sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện (wiring harness), đầu dây nối, thiết bị đầu cuối, các loại dây cáp ... dùng cho điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác. Sản xuất gia công vỏ điện thoại, tấm phủ kính màn hình cảm ứng (TSP Cover glass) dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 9.106.000.000 đồng (Chín tỷ, một trăm lẻ sáu triệu đồng), tương đương 400.000 USD.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: KIM WOOHYUN           

- Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc; Ngày sinh: 30 tháng 3 năm1975; Quốc tịch: Hàn Quốc;

- Hộ chiếu số: M66527703; ngày cấp: 28 tháng 7 năm 2009; nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 462-201, Wooam-ro, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà Hòa Xá, 360 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ cơ quan: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: (+84) 220. 3844723;          Fax: (+84) 220. 3847089.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Anh.

- Chức danh: Phó Trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: (+84) 220. 3844723    Email: ngocanhpham.bqlhd@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.