Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Ke Vin Long liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

23/09/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ke Vin Long;

- Mã số thuế: 2400343929 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 09/8/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/8/2011.

- Địa chỉ trụ sở: Phố Ngô Xá,Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3878.434

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG;               Giới tính: Nữ

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày 20/7/1970;      Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 121079155 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 04/6/2007;

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

- Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất hàng may mặc

- Mục tiêu, quy mô dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc với quy mô 4,5 triệu sản phẩm đồ lót nam, nữ/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Diện tích đất sử dụng: 2.640 m2.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó:

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 1.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu đồng).

+ Vốn huy động: 2.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng).

- Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.854.317.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên: Ngô Thị Huyền – Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0969.554.520.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.