Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thương mại Dịch vụ Tân Bách Khoa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30/09/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Công ty TNNH Thương mại Dịch vụ Tân Bách Khoa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 043820 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/11/1994, cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 14/01/2004.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 216 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Công Toại; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc; Sinh ngày: 26/10/1961; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 021485727; Ngày cấp:13/5/1999; Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30/4, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện tại: Số 30/4, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tân Bách Khoa – Miền Nam; Giấy chứng nhận đầu tư số: 63121000105 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/3/2012.

- Mục tiêu dự án: Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

- Quy mô dự án: Đào tạo hàng năm từ 600 đến 1000 học viên. Khi trường xây dựng hoàn thành có thể đào tạo từ 5.000 đến 6.000 học viên các hệ đào tạo. Khu nội trú dự kiến từ 400 đến 450 học viên.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông.

- Diện tích mặt đất sử dụng (nếu có): 50.000 m2

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án: 30%; Vốn vay: 70%.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Kim Huyền.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0941809393        Email: kimhuyenktdt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.