Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNNH Thanh Phát liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/10/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thanh Phát.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1802000809 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 24/3/2007. Địa chỉ trụ sở: Khu 3 Đồng Nội, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.        

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ và tên: Trần Thị Huệ; Giới tính: Nữ; Chức danh: Giám đốc; ngày sinh: 15/7/1957; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 011903552; ngày cấp: 11/10/2006; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Nông lâm sản và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất, chế biến hàng nông lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

- Quy mô: 2.200 tấn nguyên liệu/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 30.000 triệu đồng, bằng 100% vốn tự có và tự huy động.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công quý IV/2007 và hoàn thành dự án quý IV/2009.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thanh Phát.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3 Đồng Nội, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: Trần Thị Huệ; Giới tính: Nữ; Chức danh: Giám đốc; ngày sinh: 15/7/1957; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 011903552; ngày cấp: 11/10/2006; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ cơ quan: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3846581      Email: Sokhdt@phutho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Nhạc Hoàng Hưng.

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại: 0822826666       Email: phongdoanhnghiep.pt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.