Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tiên Phú liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

05/10/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tiên Phú.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1803000735 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 19/11/2008. Địa chỉ trụ sở: Khu 3, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.   

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ và tên: Trần Trọng Quyền; Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc; ngày sinh: 04/7/1973; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 131045936; ngày cấp: 29/11/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Dự án trồng sả, bạch đàn chanh và chưng cất tinh dầu.

- Mục tiêu dự án: Trồng và chế biến tinh dầu sả, tinh dầu bạch đàn chanh.

- Công suất thiết kế: 27.800 kg/năm, trong đó tinh dầu sả là 13.800 kg/năm, tinh dầu bạch đàn chanh là 14.000kg/năm..

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Đông Thành, huyện Thanh Ba.

- Diện tích dự kiến sử dụng: 120 ha, trong đó giai đoạn I là 61,2 ha; giai đoạn II là 58,8 ha.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.740 triệu đồng, bằng 100% vốn tự có và tự huy động.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công và hoàn thành dự án giai đoạn I từ quý II/2009 đến quý II/2010.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tiên Phú.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Trần Trọng Quyền; Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc; ngày sinh: 04/7/1973; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 131045936; ngày cấp: 29/11/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ cơ quan: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3846581      Email: Sokhdt@phutho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Nhạc Hoàng Hưng.

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại: 0822826666       Email: phongdoanhnghiep.pt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.