Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/10/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502330053 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 14/3/2017;

- Địa chỉ trụ sở chính: số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dương;               Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc;    Ngày sinh: 29/9/1974;       Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy chứng thực cá nhân số 030074000869 cấp ngày 19/02/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ trường trú: số 13.0.10 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

- Chỗ ở hiện nay: số 13.0.10 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

a) Tên dự án đầu tư: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CĂN HỘ DU LỊCH NGUYỄN TRÃI PLAZA

b) Mục tiêu dự án: Đầu tư căn hộ du lịch và cho thuê khu thương mại, dịch vụ.

c) Quy mô đầu tư: Xây dựng tòa nhà cao 25 tầng (kể cả tầng mái) và tối thiểu 02 tầng hầm, chiều cao công trình tối đa 100m (theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ du lịch Nguyễn Trãi Plaza tại số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu):

- Tầng hầm: Bãi xe;

- Tầng 1 đến tầng 5: Trung tâm mua sắm và các dịch vụ khác như: nhà hàng, quán bar, spa, karaoke, khu vui chơi thiếu nhi,…;

- Tầng 6 đến tầng 25: Căn hộ du lịch.

d) Địa điểm thực hiện dự án: số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

đ) Diện tích khu đất khoảng 2.999,5 m2.

e) Tổng vốn đầu tư của dự án: 650.000.000.000 đồng Việt Nam.

Trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án: 300 tỷ đồng;

- Vốn vay và vốn huy động: 350 tỷ đồng.

* Tiến độ góp vốn để thực hiện dự án: góp đủ vốn trong năm 2017.

g) Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ cơ quan: Trung tâm hành chính chính trị tỉnh, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.3526275.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Nhã Uyên.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.3526275      Email:uyentn@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư./.