Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu HTX Khai thác đá Thượng Lâm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

10/11/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC ĐÁ THƯỢNG LÂM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số CL00018 ngày 21/10/2002 được  cấp bởi UBND huyện Cam Lộ.

Địa chỉ trụ sở: Km 27 + 500, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3.887.368 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên: NGÔ VĂN QUẾ                        Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 1958                                      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 191052132    Ngày cấp 13/05/2002

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ thường trú: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: KHAI THÁC CHẾ BIẾN MỎ ĐÁ N3

2. Mục tiêu dự án: Khai thác đá làm nguyên liệu cung cấp cho các công trình xây dựng, giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Quy mô dự án: 50.000m3/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: 1,8 ha.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 6.420.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:

- Vốn góp: 3.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

- Vốn huy động: 2.700.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng).

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ cơ quan: 128 Hoàng Diệu, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị.

-Điện thoại: 0233.3.552.285

Thông tin về người liên hệ:

- Họ tên: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức danh: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0942.987.234

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.