Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Đại Dương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

15/11/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Đại Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400209215 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 28/10/2010.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bột giấy theo công nghệ FPMS được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương tại Công văn số 4594/UBND-KTTC, ngày 07/12/2011.

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng mức đầu tư: 29.048.000.000 đồng.

- Diện tích: 100.000 m2

- Quy mô: 25.000 tấn sản phẩm/năm

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Kim Huyền.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0941809393          Email: kimhuyenktdt@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.