Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư ông AN JIAN WEI (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động

15/11/2021

1.Thông tin về nhà đầu tư:

Họ và tên: AN JIAN WEI                                  Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/02/1966                                       Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: G41736778 Ngày cấp: 07/4/2010

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an Trung Quốc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 111 tổ 1 thôn Đường An Lí, đường Đào Nguyên, huyện Ninh Hải , tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1004, tầng 10, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A Khu đô thị mới ngã Năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

2.1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT NHẬP KHẨU KÍNH, THỦY TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY TINH, mã số dự án: số 1068742143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31/5/2017, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 06/11/2017.

2.2. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu dự án: Thực hiện quyền xuất khẩu với hàng hóa có mã HS: 7001.00.00, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008.00.00, 7009, 7010, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018 (trừ 7018.10.00, 7018.90.00), 7019, 7020

Thực hiện quyền nhập khẩu với hàng hóa mã HS: 7001.00.00, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008.00.00, 7009, 7010, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018 (trừ 7018.10.00, 7018.90.00), 7019, 7020.

- Quy mô dự án: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.500.00 USD/năm.

2.3. Địa điểm thực hiện dự án: Phòng 1004, tầng 10, tòa nhà Akashi, số 10

lô 2A Khu đô thị mới ngã Năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.

 2.4. Tổng vốn đầu tư: : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng), tương đương

1.321.103 USD (Một triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn một trăm linh ba đô la Mỹ)

 2.5. Thời hạn thực hiện dự án: 10 (mười) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại quốc tế Mei Li Hua.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1004, tầng 10, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A Khu

đô thị mới ngã Năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng,

Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại

chưa được phân vào đâu.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: AN JIAN WEI                                   Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/02/1966                                        Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: G41736778 Ngày cấp: 07/4/2010

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an Trung Quốc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 111 tổ 1 thôn Đường An Lí, đường Đào

Nguyên, huyện Ninh Hải , tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1004, tầng 10, tòa nhà Akashi, số 10 lô 2A Khu đô thị

mới ngã Năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải

Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3842614 Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Phương Mai

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: (0225) 3842307 Email: mainguyen32@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.