Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu đại diện Công ty VC Medi Project Pte, Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án

17/11/2021

Thực hiện văn bản số 9854/UBND-NN5 ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thanh tra việc sử dụng đất, thực hiện dự án của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ và Chăm sóc sức khỏe, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo yêu cầu yêu cầu đại diện Công ty VC Medi Project Pte, Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án như sau:

Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ và Chăm sóc sức khỏe là tổ chức kinh tế được thành lập bởi 04 Nhà đầu tư: Công ty VC Medi Project Pte, Ltd (địa chỉ: 6001 Beach Road, # 19-07, Golden Mile Tower, Singapore), Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hằng Châu (trước là Công ty CP Dịch vụ Châu Vũ), bà Vũ Thanh Hằng và ông Dương Văn Tỉnh.

Các Nhà đầu tư trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 191022000160; Chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2010; Chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 28/8/2013 để triển khai Dự án Trung tâm dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Diện tích sử dụng đất: khoảng 20ha; Tổng vốn đầu tư đăng ký 125 triệu USD (sao gửi kèm Giấy Chứng nhận đầu tư số 191022000160; Chứng nhận thay đổi lần 3 ngày 28/8/2013).

Dự án trên đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi và giao đất đợt 1 cho Doanh nghiệp thực hiện dự án tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 với diện tích 48.270 m2 và được bàn giao đất thực địa ngày 13/02/2014. Từ khi được giao đất ngày 13/02/2014, Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được ghi trong Giấy Chứng nhận đầu tư.

Ngày 19/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có Kết luận số 913/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Dự án Trung tâm dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu do Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ và Chăm sóc sức khỏe làm chủ đầu tư trong đó kết luận: Dự án vi phạm quy định của Luật đất đai thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Do đó, bằng văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến đại diện Công ty VC Medi Project Pte, Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án nêu trên qua địa chỉ:

Số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoai: 02113 842743, email: dungpt@vinhphuc.gov.vn và hiennt12@vinhphuc.gov.vn.