Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH MTV Hòa Nhi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/11/2021

1.Thông tin về nhà đầu tư:

CÔNG TY TNHH MTV HÒA NHI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3200308492; Ngày cấp: 27/02/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/10/2014. Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Phương Nhi – Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Sinh ngày 25/10/1973; CMND số 197001205; Ngày cấp 21/6/2005; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị.

HKTT: Thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ hiện nay: Thôn Tân Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

1.Tên dự án đầu tư: PHÁT TRIỂN GIỐNG VẬT NUÔI CÔNG NGHỆ CAO.

2. Mục tiêu dự án: Tạo ra mô hình cơ sở sản xuất lợn hậu bị bố mẹ và lợn giống chất lượng sao, từ đó nhân rộng và phát triển các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nguồn con giống chất lượng và ổn định; góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quy mô dự án: Xây dựng cơ sở chăn nuôi với quy mô 300 lợn nái ông bà, 15 lợn đực ông bà, 2.840 lợn hậu bị bố mẹ và 3.922 lợn giống.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: 48.156m2..

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 63.170.154.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, một trăm bảy mươi triệu một trăm năm mươi bốn ngàn đồng chẵn).

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ cơ quan: 128 Hoàng Diệu, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị.

-Điện thoại: 0233.3.552.285

Thông tin về người liên hệ:

- Họ tên: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức danh: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0942.987.234

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.