Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Wuyi Simino Industry and Trade Co.,Ltd liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

17/11/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: Công ty Wuyi Simino Industry and Trade Co.,Ltd;

Giấy phép kinh doanh số: 91330723MA28EDF64Q do Văn phòng thuế tỉnh

Zhejiang cấp lần đầu ngày: 12/10/2016;

Địa chỉ trụ sở chính: 1, Dingxian road, Economy Zone of Wuyi city, Zhejiang province, Trung Quốc.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: SHEN GUOJIE Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/07/1981 Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: E72604985; ngày cấp: 05/12/2016

Nơi cấp: Bộ Công an Trung Quốc;

Địa chỉ thường trú:36,Shenzhai village,Yongkang city,tỉnh Zhejiang,Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: 36, Shenzhai village, Yongkang city, tỉnh Zhejiang, Trung Quốc

2. Thông tin về dự án đầu tư:

2.1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY WUYI SIMINO

INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD TẠI HẢI PHÒNG; mã số dự án: số 3237650084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 26/9/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 26/02/2019.

2.2. Mục tiêu và quy mô của dự án:

 + Mục tiêu dự án: Lắp ráp xe đạp điện, xe máy điện và sản xuất phụ tùng xe đạp điện, xe máy điện xuất khẩu.

+ Quy mô dự án: Công suất thiết kế: 20.000 sản phẩm/năm

2.3. Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt

Nam.

2.4. Diện tích mặt bằng thuê để sử dụng: 937 m2

2.5. Tổng vốn đầu tư: 4.642.000.000 VNĐ (bốn tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng) tương đương 200.000 USD (hai trăm nghìn đô la Mỹ).

2.6. Thời hạn thực hiện dự án: 20 (hai mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Simino Việt Nam.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính: Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành,

quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mô tô, xe máy.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 697.200.000 đồng (sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: SHEN GUOJIE Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/07/1981 Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: E72604985; ngày cấp: 05/12/2016

Nơi cấp: Bộ Công an Trung Quốc;

Địa chỉ thường trú: 36, Shenzhai village, Yongkang city, tỉnh Zhejiang, Trung

Quốc;

Chỗ ở hiện tại: Nhà xưởng X2 - Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường

Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải

Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3842614 Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Phương Mai

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: (0225) 3842307 Email: mainguyen32@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.