Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Bà SEO MI KYUNG liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

22/11/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

1. Đối với nhà đầu tư cá nhân:

Họ tên:  SEO MI KYUNG     Giới tính: Nữ  

Ngày sinh: 10/11/1962           Quốc tịch: Hàn Quốc.

Hộ chiếu số: 7204381, cấp 22/11/2007. Nơi cấp: Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 1304-1206 Chul San Chu Gong Apt, Chul San Dong, Kwang Myung City, Kyung Ki Do, Korea.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH GỖ XANH

- Mục tiêu và quy mô dự án:

+ Sản xuất ván lót sàn xe tải với quy mô 4.000 m3/năm;

+ Sản xuất dâm gỗ với quy mô 3.500 m3/năm;

+ Sản xuất pallet gỗ với quy mô 5.000 m3/năm;

+ Sản xuất và gia công ván ghép sàn với quy mô 3.000 m3/năm;

+ Sản xuất và gia công các loại gỗ xẻ, gỗ ghép với quy mô 3.500 m3/năm.

+ Sản xuất và chế biến các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ với quy mô 2.000 m3/năm.

+ Gia công các kết cấu dân dụng và xây dựng bằng thép với quy mô 800 tấn/năm.

Trong quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm của Công ty không bao gồm công đoạn xi mạ, đánh bóng kim loại.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 7, khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích đất sử dụng: 5.300 m2.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 22.690.800.000 (hai mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, tám trăm nghìn) đồng Việt Nam, tương đương 1.100.000 (một triệu, một trăm nghìn) đô la Mỹ.

+ Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 6.188.400.000 (sáu tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm nghìn) đồng Việt Nam, tương đương 300.000 (ba trăm nghìn) đô la Mỹ.

+ Bà SEO MI KYUNG góp 6.188.400.000 (sáu tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm nghìn) đồng Việt Nam, tương đương 300.000 (ba trăm nghìn) đô la Mỹ, chiếm 100% vốn góp.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 38 (ba mươi tám) năm (đến ngày 21 tháng 4 năm 2049).

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ XANH.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Chi tiết: Sản xuất ván lót sàn xe tải, dâm gỗ, pallet gỗ; sản xuất và gia công gỗ xẻ, gỗ ghép thanh (sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu hợp pháp).

+ Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Chi tiết: Sản xuất và gia công ván ghép sàn (sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu hợp pháp).

+ Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi tiết: Sản xuất và chế biết sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ (sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu hợp pháp).

+ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Chi tiết: Gia công các kết cấu dân dụng và xây dựng bằng thép.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 6.188.400.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên:  HWANG JUN GU   Giới tính: Nam.  

Chức danh: Tổng Giám đốc   Ngày sinh: 10/11/1962  Quốc tịch: Hàn Quốc.

Hộ chiếu số: 7207205, cấp 03/01/2008. Nơi cấp: Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 1304-1206 Chul San Chu Gong Apt, Chul San Dong, Kwang Myung City, Kyung Ki Do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.251.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Trần Thị Ngọc Hạnh.

- Chức danh: Phó Trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: 084.251.3891945; DĐ: 0946.899775; Email:qldn@diza.vn;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.