Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Chiaki Iwasa (Quốc tịch Nhật Bản) liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

29/11/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Họ tên: Chiaki Iwasa

- Quốc tịch: Nhật Bản

- Địa chỉ thường trú: 1970-1 Yamakita Ukiha-machi, Ukiha-shi, Fukuoka-ken, Japan.

- Hộ chiếu số: TZ 0717599 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 17/5/2010.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 021033000175 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/3/2011.

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Across

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất ván gỗ lát sàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước; công suất dự kiến cho năm sản xuất ổn định: 120 container 20 feet; doanh thu dự kiến: 80 tỷ đồng Việt Nam/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN02, Cụm công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

- Tổng vốn đầu tư: 1.400.000 USD

- Thời hạn thực hiện dự án: 48 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Across, Giấy chứng nhận đầu tư số 021033000175 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/3/2011.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN02, Cụm công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Chiaki Iwasa; Quốc tịch Nhật Bản; sinh ngày 01/3/1952; Hộ chiếu số TZ 0717599 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 17/5/2010; Hộ khẩu thường trú: 1970-1 Yamakita Ukiha-machi, Ukiha-shi, Fukuoka-ken, Japan; Địa chỉ hiện tại: Ciputra Apartment International City, Tower G02/6-02, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam; chức vụ: Tổng giám đốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại: (0225) 3842307  Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Phạm Hồng Minh      

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0966798369         Email: hongminhpham18894@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.