Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông TETSUYUKI KATO, MEISHIN KOGYO CO.,LTD liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án

01/12/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư:

1.1. Tên cá nhân:

Họ tên:  TETSUYUKI KATO   Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/3/1959                           Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu số: TG 7650551 cấp ngày 28 tháng 09 năm 2005 tại Nhật Bản;

Thường trú tại: 1-68-2 Kouonji-cho, Kitaku, Nagoya 46-0053 Nhật Bản.

1.2. Tên doanh nghiệp: MEISHIN KOGYO CO.,LTD

Giấy phép thành lập số 1800-01-027379.

Ngày cấp: ngày 18 tháng 08 năm 1971. Cơ quan cấp: Nhật Bản.

Địa chỉ trụ sở : 254-2 Ichibagi-cho, Nishi-ku, Nagoya, Nhật Bản.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên:  TETSUYUKI KATO     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/3/1959                           Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu số: TG 7650551 cấp ngày 28 tháng 09 năm 2005 tại Nhật Bản;

Thường trú tại: 1-68-2 Kouonji-cho, Kitaku, Nagoya 46-0053 Nhật Bản..

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEISHIN VIỆT NAM.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 472023000991. Ngày cấp lần đầu: 19/5/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 28/01/2013.

- Mục tiêu dự án: Thiết kế khuôn đúc kim loại và chi tiết cơ khi trên máy tính bằng phần mềm thiết; Sản xuất ,gia công, chế tạo chi tiết khuôn mẫu không bao gồm công đoạn xi mạ; Bảo trì sửa chữa khuôn mẫu.

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 33.000 USD. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 33.000 USD, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 05 năm, kể từ ngày 08/02/2010.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEISHIN VIỆT NAM.

- Số GCNĐKDN: 3603046070 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày: ngày 25 tháng 3 năm 2013.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế khuôn đúc kim loại và chi tiết cơ khi trên máy tính bằng phần mềm thiết; Sản xuất ,gia công, chế tạo chi tiết khuôn mẫu không bao gồm công đoạn xi mạ; Bảo trì sửa chữa khuôn mẫu.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Trần Thị Ngọc Hạnh.

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: 084.251.3891945; DĐ: 0946.899775; Email:qldn@diza.vn;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.