Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thiên Phúc Lộc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2021

          1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thiên Phúc Lộc; Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 60309925346 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/4/2010.

- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Công trường Hòa Bình, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông: Lê Hồng Phi; chức vụ: Giám đốc; sinh ngày: 28/8/1962; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; thẻ căn cước công dân số: 030062002222; ngày cấp:09/6/2017; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19B Lê Thị Riêng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện tại: 19B Lê Thị Riêng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

          2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư Trang trại Châu Á.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5533/UBND-KTTC ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Mục tiêu dự án:

+ Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trồng bổ sung rừng theo quy hoạch của dự án được cơ quan chức năng thẩm định.

+ Thực hiện đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp, tạo ra sự đa dạng hóa sản phẩm, nhằm ổn định sản xuất khi dự án đi vào hoạt động.

+ Góp phần bảo vệ môi trường, điều hòa khí khí haauk trong khu vự xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khoảnh 9 tiểu khu 1783, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ đồng).Trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu: 2.000.000.000 đồng.

+ Vốn vay: 1.000.000.000 đồng.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

          3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thành Luân.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0973.433.661        Email: thanhluan.utc2@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.