Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Ông Park Kye Ho liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20/12/2021

1. Thông tin về nhà đầu tư

Họ tên: Park Kye Ho Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/9/1950 Quốc tịch: Hàn Quốc

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu số M48121433; ngày cấp 06/11/2015; Nơi cấp: Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 602736-5 Gwangmyeong-Dong, Gwangmyeong-Sigyeonggi, Hàn Quốc

Chỗ ở hiện tại: Lô D, P.701 Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37653303  Email: bumjinvinaco@vnn.vn

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư : CÔNG TY TNHH BUM JIN VINA

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất hàng may mặc

3. Quy mô dự án: 160.000 sản phẩm/tháng

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B28/I – B29/I, đường số 2B, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Diện tích nhà xưởng dự kiến sử dụng: 5.000 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 13.500.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng Việt Nam tương đương 900.000 (Chín trăm ngàn) đô la Mỹ.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án: 9.257.666.827 (Chín tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn tám trăm hai mươi bảy) đồng Việt Nam tương đương 602.292,91 (Sáu trăm lẻ hai ngàn hai trăm chín mươi hai phẩy chín mươi mốt) đô la Mỹ, góp bằng tiền, chiếm 68,5 % vốn đầu tư

 7. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 08/11/2051.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Bum Jin Vina

Loại hình doanh nghiệp: TNHH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B28/I – B29/I, đường số 2B, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)-chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm may mặc

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 9.257.666.827 VND

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: Park Kye Ho  Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Ngày sinh: 16/9/1950 Quốc tịch: Hàn Quốc

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân : Hộ chiếu số M48121433

Ngày cấp: 06/11/2015; Nơi cấp Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 602736-5 Gwangmyeong-Dong, Gwangmyeong-Sigyeonggi, Hàn Quốc

Chỗ ở hiện tại: Lô D, P.701 Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37653303  Email: bumjinvinaco@vnn.vn

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ cơ quan: Số 35, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

-Điện thoại: 028. 3829.0405 Email: hepza@tphcm.gov.vn   

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Nguyễn Võ Minh Thư

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Điện thoại: 028.3823.2576 Email: nvmthu.hepza@tphcm.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.