Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19/08/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
 

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH P&F Vina.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại KCN Long Thành hoạt động theo Giấy GCNĐT số 472023000895 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/9/2011, GCNĐKĐT số 5432746121 thay đổi lần thứ 4 ngày 20/6/2018.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 01/6/2020.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Không liên lạc được với nhà đầu tư.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:

- Yoo Jung Mi hộ chiếu số M60940903; nơi đăng ký thường trú: 21 Jangjeong-do, Geumjeong-gu, Busan Metropolitan, Hàn Quốc.

- Yoo Jae Woo hộ chiếu số M80071818; nơi đăng ký thường trú: 21 Jangjeong-do, Geumjeong-gu, Busan Metropolitan, Hàn Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH P&F Vina, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602593514 ngày 08/9/2011, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/02/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

- Trụ sở chính: tại KCN Long Thành (thuê nhà xưởng của công ty CP Sonadezi Long Thành.

- Người đại diện theo pháp luật là ông Choi Jun Ki, sinh ngày 11/9/1969, quốc tịch Hàn Quốc; hộ chiếu số M74342551; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: số 153-27 Myungjang-Dong, Dongrae-Gu, Busan, Hàn Quốc, chức vụ Tổng Giám đốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.827.116 Email:

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thái Sơn

- Chức danh: chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0919351279

Trong thời hạn90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơquan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.