Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/01/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân; Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 6400256166 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đăng ký lần đầu ngày 10/5/2012, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/11/2012.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Người đại diện theo pháp luật: Bà: Lê Thị Hồng; chức vụ: Giám đốc; sinh ngày: 10/10/1972; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; chứng minh nhân dân số: 370730587; ngày cấp: 19/8/2008; nơi cấp: Công an tỉnh Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Minh Tân, xã Minh thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện tại: Ấp Minh Tân, xã Minh thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

          2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung

- Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 3969/UBND-CNXD ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu cụa thị trường đối với sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng cao trên địa bàn huyện Đắk R’lấp và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với mức độ cơ giới cao vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương.

- Quy mô:

+ Tổng diện tích đất sử dụng là: 24.544m2.

+ Công suất: 16,5 triệu viên/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 24.720.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).Trong đó:

+ Vốn góp: 8.000.000.000 đồng.

+ Vốn vay: 16.720.000.000 đồng.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 15 năm.

          3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thành Luân.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0973.433.661        Email: thanhluan.utc2@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.