Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Hutecs Korea liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

13/01/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HUTECS KOREA;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 110111-0037667 do Trưởng phòng quận Hwaseong, Hàn Quốc cấp ngày 30/5/2012;

Địa chỉ trụ sở: Pharmaceutical Industry Zone 3 Gill 99, Hyangnam - eup, Hwaseong - si, Geyonggi - do, Korea.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: CHO BYUNG YONG, giới tính: nam;

Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc;

Ngày sinh: 17/7/1959, quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số: M69319031 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 25/7/2011;

Địa chỉ thường trú: 213-501, 211 Jangan-ro (căn hộ Dongsin, Jeongja-dong), Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Chỗ ở hiện tại: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HUTECS.

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng được phép lưu hành tại Việt Nam.

3. Quy mô dự án: 06 tấn thuốc các loại/ năm, bao gồm: 14 nhóm thuốc, 61 loại thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng được phép lưu hành tại Việt Nam.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

5. Diện tích đất sử dụng: 16.430 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 64.500.000.000 (sáu mươi bốn tỷ, năm trăm triệu) đồng, tương đương 3.000.000 (ba triệu) đô la Mỹtrong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 22.260.000.000 (hai mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi triệu) đồng và tương đương 1.050.000 (một triệu, không trăm năm mươi nghìn) đô la Mỹ.

- Vốn vay: 42.240.000.000 (bốn mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi triệu) đồng và tương đương 1.950.000 (một triệu, chín trăm năm mươi nghìn) đô la Mỹ.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUTECS VINA PHARM;

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên;

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc chữa bệnh, dược liệu và thực phẩm chức năng;

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 22.260.000.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: CHO BYUNG YONG, giới tính: nam;

Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc;

Ngày sinh: 17/7/1959, quốc tịch: Hàn Quốc;

Hộ chiếu số: M69319031 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 25/7/2011;

Địa chỉ thường trú: 213-501, 211 Jangan-ro (căn hộ Dongsin, Jeongja-dong), Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc;

Chỗ ở hiện tại: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ cơ quan: số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại:  02353.810866, email: vothulam@gmail.com.      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Võ Thị Thư Lâm

- Chức danh: Phó trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

- Điện thoại: 0905.468568, email: vothulam@gmail.com.      

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.