Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH thương mại xăng dầu Phúc Lộc liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

08/02/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Công ty TNHH thương mại xăng dầu Phúc Lộc; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6001581598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 23/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/9/2017.

- Địa chỉ trụ sở: Thôn 4, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Văn Thạo - Giám đốc; Sinh ngày: 26/9/1969; Quốc tịch: Việt Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án đầu tư: CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU PHÚC LỘC.

2.2. Mục tiêu dự án: Kinh doanh nhiên liệu các loại xăng, dầu.

2.3. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III, bao gồm các hạng mục công trình chính như: Khu hành chính, bán hàng, dịch vụ; nhà cột bơm; cụm bồn, bể chứa xăng dầu; nhà vệ sinh, nhà bảo vệ; cây xanh; sân đường nội bộ.

2.4. Địa điểm thực hiện dự án: thửa đất số 474, tờ bản đồ số 3, thôn 4, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn.

2.5. Diện tích đất: 1.500 m2.

2.6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.430.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng), trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 700.000.000 đồng;

- Vốn vay : 730.000.000 đồng.

2.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ cơ quan: Số 17 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262.3957691. Email: ttxtdt@khdt.daklak.gov.vn     

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Dung.

- Chức danh: Chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư.

- Đơn vị công tác: Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư./.