Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp và Thương mại Mai Khôi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chuyển nhượng và xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

09/03/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Nông nghiệp và Thương mại Mai Khôi; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 0301484989 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/10/1998.

Địa chỉ trụ sở chính: 09 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Phước Đức, sinh năm 16/5/1959, quốc tịch Việt Nam, Chứng minh nhân dân số 020202177 cấp ngày 28/6/2001 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trường trú tại 158 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở hiện nay tại 158 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chức vụ: Giám đốc.

 

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG KINH TẾ VÀ CÀ PHÊ.

2. Mục tiêu dự án: Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, ưu tiên cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

3. Quy mô dự án: 1.632,5 ha. Trong đó:

- Trồng cà phê: 85ha;

- Trồng rừng kinh tế: 1.419,5ha;

- Đất chuyên dùng: 128ha.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

5. Diện tích mặt đất sử dụng (nếu có): 1.632,5 ha.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.470.640.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 4.341.192.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm chín mươi hai ngàn đồng), chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ có quyết định cho thuê đất.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI MAI KHÔI.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Địa chỉ trụ sở chính: 09 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác trồng cây nông nghiệp

Vốn điều lệ của doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Phước Đức, sinh năm 16/5/1959, quốc tịch Việt Nam, Chứng minh nhân dân số 020202177 cấp ngày 28/6/2001 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trường trú tại 158 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở hiện nay tại 158 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chức vụ: Giám đốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0935938866        Email: nthao5327@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chuyển nhượng và xem xét chấm dứt hoạt động dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.