Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Nhựa đường Minh Đạt liên hệ với Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

15/03/2022

I. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa đường Minh Đạt.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311585094 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 02 năm 2012, chứng nhận thay đổi lần 8 ngày 20 tháng 9 năm 2016.

- Địa chỉ trụ sở chính: 07/01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.39153136          Fax:   08.39146440.

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ tên: Trần Thị Ái Vân                   Giới tính: Nữ.

- Ngày sinh: 13/02/1984            Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam.

- Chứng minh nhân dân số: 240716147.

- Ngày cấp 30/6/2006       Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 219 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Chỗ ở hiện nay: 219 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Số điện thoại: 08.39153136   Email: kinhdoanh@minhdat.vn.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

II. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: KHO CHỨA NHỰA ĐƯỜNG MINH ĐẠT - CHÂN MÂY.

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng kho chứa nhựa đường để tồn chứa, pha chế, đóng thùng và phân phối các sản phẩm nhựa đường cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

3. Quy mô dự án: Khả năng tồn chứa và cung cấp sản phẩm 80.000 tấn/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất có ký hiệu KT-1 trên bản đồ quy hoạch chi tiết cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Diện tích đất sử dụng: 4.547 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 64.712.000.000 VNĐ (Sáu mươi bốn tỷ, bảy trăm mười hai triệu đồng). Trong đó:

6.1. Vốn góp để thực hiện dự án là: 40.712.000.000 (Bốn mươi tỷ, bảy trăm mười hai triệu) đồng, chiếm tỷ lệ 62,9% tổng vốn đầu tư.

Tiến độ và phương thức góp vốn: Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt góp 40.712.000.000 (Bốn mươi tỷ, bảy trăm mười hai triệu) đồng, bằng tiền mặt và máy móc thiết bị, tiến độ góp vốn hoàn thành trước tháng 11/2016.

6.2. Vốn huy động: Vay từ các tổ chức tín dụng 24.000.000.000 (Hai mươi bốn tỷ) đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó:

- Giai đoạn 1: Tại khu đất có ký hiệu KT-1 trên bản đồ quy hoạch chi tiết cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, với thời hạn hoạt động là 10 năm, kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Trong quá trình thực hiện dự án nếu UBND tỉnh có yêu cầu di dời để phục vụ an ninh quốc phòng hoặc để thực hiện các dự án trọng điểm phù hợp quy hoạch có tầm ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì nhà đầu tư phải tháo dỡ các công trình của dự án và Nhà nước không bồi thường các chi phí đã đầu tư của dự án. Sau thời hạn 10 năm, trường hợp được UBND tỉnh cho phép gia hạn thì được gia hạn hàng năm.

- Giai đoạn 2: Trường hợp không được UBND tỉnh cho phép gia hạn khi hết thời hạn của Giai đoạn 1 thì Công ty phải tháo dỡ, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị đến vị trí được UBND tỉnh cho phép. Thời hạn hoạt động của dự án tại vị trí mới là thời hạn còn lại sau khi trừ đi thời gian thuê đất ở khu đất KT-1.

III. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234 3 831324    Email: bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Lê Phước Dũng.

- Chức danh: Chuyên viên phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động.

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0935699698   Email: lpdung.bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.