Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

22/03/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAO MAI

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 033447; Ngày cấp: 26/9/1994. Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Hồ Tân – Chủ Doanh nghiệp.

- Sinh ngày 20/4/1958; CMND số 225073703; Ngày cấp 11/01/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa.

- HKTT: Số 23B Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ hiện nay: Số 42B Đống Đa, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin về dự án đầu tư

a) Tên dự án đầu tư: Đầu tư Trạm khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn và nhà máy ứng dụng sx khí gas CO2 hóa lỏng.

b) Mục tiêu, quy mô dự án:

Cung cấp nước sinh hoạt công suất 1.200m3/ngày

- Giai đoạn 1: 114m3/ngày

- Giai đoạn 2: 1.200m3/ngày

c) Địa điểm thực hiện dự án: Trạm xử lý, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn tại thôn Phú Tài, xã Triệu Đại; Nhà máy ứng dụng sản xuất khí gas CO2 hóa lỏng, tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 4.353m2

d) Tổng vốn đầu tư: 12.092.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng)

e) Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ cơ quan: 128 Hoàng Diệu, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.3.552.285

Thông tin về người liên hệ:

- Họ tên: LÊ THỊ THƯƠNG

- Chức danh: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0942.987.234

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.