Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư G&E Healthcare Co., Ltd. liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

31/03/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: G&E Healthcare Co., Ltd.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 126-86-73978 do Phòng Thuế quận Gyeonggigwangju cấp lần đầu ngày 10/02/2014.

- Địa chỉ trụ sở chính: 150, Jojeong-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Jang Youngmin    - Giới tính: Nam.

- Chức danh: Giám đốc đại diện; Ngày sinh: 24/7/1981; Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số: Hộ chiếu số M10914538.

- Ngày cấp:  06/3/2015, Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 435, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: Số 261, Quốc lộ 53, ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: +82-2-1688-8845.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

a) Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH G&E HEALTHCARE VINA.

b) Mục tiêu dự án:

- Sản xuất yếm vải trẻ em, tã trẻ em, khẩu trang vải, băng vệ sinh phụ nữ có thể tái sử dụng, miếng lót thấm sữa.

- Sản xuất đồ lót nữ dùng trong thời kỳ kinh nguyệt.

- Sản xuất túi vải chống thấm.

c) Quy mô dự án: Băng vệ sinh phụ nữ có thể tái sử dụng: 815 cái/năm; Túi vải chống thấm: 30.000 cái/năm; Đồ lót nữ dùng trong thời kỳ kinh nguyệt: 30.000 cái/năm; Tã vải trẻ em: 10.000 cái/năm; Yếm vải trẻ em: 10.000 cái/năm; Khẩu trang vải: 10.000 cái/năm; Miếng lót thấm sữa: 50.000 cái/năm.

d) Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

e) Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 500 m2 (Thuê nhà xưởng và văn phòng của Công ty TNHH J&H Vina).

f) Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.317.768.595 (Hai tỷ ba trăm mười bảy triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm chín mươi lăm) đồng, tương đương 100.000 (Một trăm ngàn) đô la Mỹ (tỷ giá đô la Mỹ ngày 01/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trong đó,

- Vốn góp của nhà đầu tư: 2.317.768.595 (Hai tỷ ba trăm mười bảy triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm chín mươi lăm) đồng, tương đương 100.000 (Một trăm ngàn) đô la Mỹ.

g) Thời hạn hoạt động của dự án: 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên doanh nghiệp: G&E Healthcare Co., Ltd.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 126-86-73978 do Phòng Thuế quận Gyeonggigwangju cấp lần đầu ngày 10/02/2014.

- Địa chỉ trụ sở chính: 150, Jojeong-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

- Tổ chức kinh tế thành lập để thực hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH G&E Healthcare Vina.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Ông Jang Youngmin  Giới tính: Nam.

- Chức danh: Giám đốc đại diện, Ngày sinh: 24/7/1981, Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số: Hộ chiếu số M10914538.

- Ngày cấp:  06/3/2015, Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú: 435, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc.

- Chỗ ở hiện tại: Số 261, Quốc lộ 53, ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: +82-2-1688-8845.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ cơ quan: Số 89 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Trụ sở Tỉnh ủy trước đây).

- Điện thoại: (0294) 3855.246.

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Cao Đăng Linh.

- Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0913.980.068 , Email: cdlinhtv@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.