Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần KS An Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/04/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty Cổ phần KS An Bình

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105143580 cấp ngày 28/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 14/02/2012 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Địa chỉ: A42,TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 0979433568.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

- Họ tên: Ông Tô Xuân Mây Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT; Ngày sinh: 02/3/1962; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 017099054 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/11/2009.

- Địa chỉ thường trú: A42, TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: A42, TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 0979433568

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): NUÔI CÁ HỒI TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH

2. Mục tiêu dự án: Mỗi năm nuôi 160 nghìn con cá coho Salmon và một số loài cá nước lạnh khác.

3. Quy mô dự án: Mỗi năm nuôi 160 nghìn con cá coho Salmon và một số loài cá nước lạnh khác.

4. Địa điểm thực hiện dự án:

- Khu vực 1: Km12, tỉnh lộ 212, khu cấp 7, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Khu vực 2: Tài Soỏng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; 

- Khu vực 3: Km11, tỉnh lộ 212, đèo Cô Lê A, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: 20 ha

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 16,951 tỷ đồng, trong đó,

- Vốn góp của nhà đầu tư: 16,951 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần KS An Bình

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105143580 cấp ngày 28/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 14/02/2012 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: A42,TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác – 4290 (chính); Nuôi trồng thủy sản nội địa – 0322 (mục tiêu dự án)

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 128 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: Ông Tô Xuân Mây Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT Sinh ngày: 02/3/1962; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 017099054 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/11/2009.

Hộ khẩu thường trú: A42, TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: A42, TT5 Khu Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0979433568

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ cơ quan: Số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

-Điện thoại: 0206.3852182 Email:.......................................................................      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bế Duy Thế

- Chức danh: Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0889769977 Email: dangkykinhdoanh.sokhdt@caobang.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.