Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN EXCORE, CÔNG TY GLOBAL RESOURCE AGGREGATOR INC liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/05/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư:

1.1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN EXCORE

Giấy phép thành lập số 0133-01-031140.

Ngày cấp: ngày 08 tháng 8 năm 1996. Cơ quan cấp: Nhật Bản.

Địa chỉ trụ sở chính: 34-152, Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên: SHIGEAKI HATAKEYAMA           Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch  Ngày sinh: 22/12/1959   Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu số: TR1610196 cấp ngày 31 tháng 3 năm 2014 tại Nhật Bản;

Thường trú tại: 41-17-201, Kamishakujii 1-chome, Nerima-ku, Tokyo, Japan.

1.2. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY GLOBAL RESOURCE AGGREGATOR INC

Giấy phép thành lập số 0111-01-068842.

Ngày cấp: ngày 10 tháng 01 năm 2014. Cơ quan cấp: Nhật Bản.

Địa chỉ trụ sở : 2F Waseda City Building, 34-152 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên:  DAIKI IIDA Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc Ngày sinh: 12/5/1978     Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu số: TK8381381 cấp ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại Nhật Bản;

Thường trú tại: 18-2-1503, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan.

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GRAI ASIA.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 472023001106. Ngày cấp lần đầu: 21/3/2014, thay đổi lần thứ nhất ngày 02/6/2015.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất sản phẩm chữa cháy (dung dịch chữa cháy chứa trong bình nhựa hoặc bình thủy tinh).

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 482.600 USD. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 150.000 USD, chiếm tỷ lệ 31% tổng vốn đầu tư.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 44 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GRAI ASIA.

- Số GCNĐKDN: 3603163666 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày: ngày 21 tháng 3 năm 2014.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất sản phẩm chữa cháy (dung dịch chữa cháy chứa trong bình nhựa hoặc bình thủy tinh).

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Trần Thị Ngọc Hạnh.

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Điện thoại: 084.251.3891945; DĐ: 0946.899775; Email:qldn@diza.vn;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.