Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MTV TM và SX gỗ lạng Đắk Song liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01/06/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV TM và SX gỗ lạng Đắk Song; Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy chế biến gỗ lạng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp huyện Đắk Song thuộc thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Diện tích: 16.940 m2

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Vũ Nam.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0913337076;     Email:vunamsp1111@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.