Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28/06/2022

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp số: 2400561331 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 19/8/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29/3/2016.

- Địa chỉ trụ sở: Đường tỉnh lộ 398, thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Choi Dong Hyun     

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/4/1966                              

- Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M22184208; ngày cấp: 05/4/2011; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú/chỗ ở hiện tại: Gangsenon maeul, 709-202 ho at # 65, Juyeop-dong, Goyang-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: NHÀ MÁY VIỆT NAM DAE SHIN ELECTRONICS BẮC GIANG II

- Mục tiêu dự án: Sản xuất vỏ điện thoại; sản xuất khuôn, gia công lắp ráp khuôn, sửa chữa khuôn.

- Quy mô dự án: Sản xuất vỏ điện thoại, sản xuất khuôn, gia công lắp ráp khuôn vơi quy mô: 6 triệu sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Vũ Đăng Quang).

- Diện tích nhà xưởng sử dụng: 2.000m2.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm triệu đồng), tương đương 400.000 USD (Bốn trăm nghìn đô la Mỹ). Trong đó:

+ Vốn góp của Nhà đầu tư: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng), tương đương 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ).  

+ Vốn huy động: 4.200.000.0000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng), tương đương 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ).  

- Thời hạn hoạt động của dự án: 28 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 02/10/2013.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics – Mã số doanh nghiệp: 2400561331.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tỉnh lộ 398, thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (3290) – Chi tiết: Sản xuất vỏ điện thoại; sản xuất khuôn, gia công lắp ráp khuôn, sửa chữa khuôn.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 12.600.000.000 đồng.

- Điện thoại: 02043.556.261.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ tên: Choi Dong Hyun                                 

- Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc

- Ngày sinh: 15/4/1966

- Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số: M22184208; ngày cấp: 05/4/2011; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.

- Địa chỉ thường trú/chỗ ở hiện tại: Gangsenon maeul, 709-202 ho at # 65, Juyeop-dong, Goyang-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Gia Thiều – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3854.317

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Loan

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0987.041.035

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấp dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.