Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Chế phẩm Nhựa Minh Tường Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

04/07/2022

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Chế phẩm nhựa Minh Tường Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đầu tư số 222 043 000 018 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/6/2007, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/8/2012.

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Năm 2020.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Sáng nghị Hoàn Cầu (Hồng Kông); Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 37643736 – 000 – 01 -07 -05; đăng ký tại: Hồng Kông, Trung Quốc;

- Ngày cấp: 24/01/2007;

- Địa chỉ trụ sở: Flat/RM 6 6/F Eastern Harbour Centre 28 Hoi Chak Street Quarry Bay, Hồng Kông;

- Điện thoại: (852) 25628298

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Chế phẩm Nhựa Minh Tường Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700662537 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29/06/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 222 043 000 018 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/6/2007, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/8/2012.

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Chen Jing Hui; sinh ngày 26/09/1956; Quốc tịch: Trung Quốc; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 207, Lô 3, Nhà 3, Xóm mới Văn Tam, Khu Tây Hồ, TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; điện thoại: 0086.13606701519.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

- Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;;

- Điện thoại: điện thoại: 0203.3836573;

- Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.