Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Movida Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

11/07/2022

1. Thông tin các nhà đầu tư như sau:

- Ông Rameshvaran Kamalesvaran; quốc tịch Malaysia; sinh ngày 30/10/1981; Hộ chiếu số H33043223 do UTC SABAH cấp ngày 19/7/2014; Nơi đăng ký HKTT: 24 SS 4B/18 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya Selangor; chỗ ở hiện tại: Khu đô thị Our City, Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Điện thoại: 060123737283; Email: movidavietnam@gmail.com

- Ông Rameshvaran K Subramaniam; quốc tịch Malaysia; sinh ngày 01/02/1947; Hộ chiếu số A34884124 do KELANA JAYA cấp ngày 17/3/2015; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện tại: 24 SS 4B/18 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya Selangor; Điện thoại: 060123730567; Email: movidavietnam@gmail.com

- Bà Luzini SilVester; quốc tịch Malaysia; sinh ngày 11/8/1967; Hộ chiếu số H28516618 do KOTA KINABALU cấp ngày 02/3/2013; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện tại: 304, Radiant Tower A, mile 3 1/2, Jalan Tuaran 88450, Kota Kinabalu Sabah; Điện thoại: 060128032993; Email: movidavietnam@gmail.com

- Ông Yong Wing Fui; quốc tịch Malaysia; sinh ngày 17/7/1966; Hộ chiếu số H37010957 do UTC SABAH cấp ngày 16/02/2016; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện tại: Lot 53, Taman Amansutra Fasa 2, Jalan Amansutra 2B, Off Jalan Lintas 88300 Kota Kinabalu, Sabah; Điện thoại: 060123737283; Email: movidavietnam@gmail.com

2. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư nhà hàng ăn uống

- Mục tiêu và phạm vi kinh doanh: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống (chi tiết: quán cafe, sinh tố, nước giải khát trừ quầy bar)

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 01 phố Thương mại, khu đô thị Our City, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam (diện tích sử dụng: 668m2)

- Tổng vốn đầu tư: 12.900.000.000 đồng tương đương 600.000 USD trong đó vốn góp thực hiện dự án là 3.225.000.000 đồng tương đương 150.000 USD.

- Thời hạn thực hiện dự án: 40 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (ngày 11/02/2015)

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Công ty TNHH Movida Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201627584 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 11/02/2015, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 25/5/2016.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225) 3842614     Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hồ Thị Yến Ngọc      

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Điện thoại: 0816471989

- Email:hothiyenngoc@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.