Quốc huy Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Một thành Viên Kachay Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

25/08/2022

I. Thông tin về nhà đầu tư:

KACHAY co, INC. Giấy chứng nhận thành lập số 2285241 ngày 15/10/2001 tại Bang California, Hoa Kỳ.

Địa chỉ trụ sở chính: PO Box 2391, Rancho Santa Fe, CA 92067.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Ông Samuel Karp. Quốc tịch: Hoa kỳ. Sinh ngày 28/4/1940. Chức danh: Chủ tịch.

- Hộ chiếu số 038871189, ngày cấp 04/6/2004 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

- Địa chỉ thường trú và chổ ở hiện tại: PO Box 2391, Rancho Santa Fe, CA 92067, Hoa Kỳ.

II. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO KACHAY.

2. Mục tiêu dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết và đầu tư các hạng mục phát triển nông nghiệp gắn với các nhà máy chế biến để hình thành Trung tâm nông nghiệp kỹ thuật cao tại xã Lợi Hải và Công Hải, huyện Thuận Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Ninh Thuận.

3. Quy mô dự án:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để hình thành Trung tam nông nghiệp kỹ thuật cao, gồm: Đường giao thông, hệ thống nước, cống, rãnh, hồ chứa, trạm điện và các hạng mục phụ trợ khác.

- Các phân khu chức năng dự án, gồm: Trang trại bò sữa; nhà máy giết mổ gia súc, chế biến thịt; nhà máy điện sử dụng khí Biogas; nhà máy chế biến sữa; nhà máy chế biến nông sản; các khu vực dịch vụ tiện ích phục vụ cho dự án.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lợi Hải và Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 300 ha

6. Tổng vốn đầu tư của dự án (đối với phần cơ sở hạ tầng): 163.500.000.000 đồng Việt Nam (tương đương 7,5 triệu đô la Mỹ); trong đó:

- Vốn góp của chủ dầu tư: 49.050.000.000 đồng (tương đương 2,25 triệu USD).

- Tiến độ góp vốn như sau: Ngày 01/3/2014 góp 750.000 USD; ngày 01/3/2015 góp 750.000 USD; ngày 01/3/2016 góp 750.000 USD.

- Vốn vay ngân hàng: 114.450.000.000 (tương đương 5,25 triệu USD).

 7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

III. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Kachay Việt Nam.

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

4. Ngành nghề kinh doanh:

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

0118

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

2

0119

Trồng cây hàng năm khác

3

0161

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

4

0162

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

5

0163

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

6

0164

Xử lý hạt giống để nhân giống

7

1010

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

8

1030

Chế biến và bảo quản rau quả

9

1050

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

10

0141

Chăn nuôi trâu, bò

11

0144

Chăn nuôi dê, cừu

12

0149

Chăn nuôi khác

13

0112

Trồng ngô và cây lương thực có hạt

14

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

15

3311

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

16

3312

Sửa chữa máy móc, thiết bị

17

3315

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

18

3319

Sửa chữa thiết bị khác

19

3320

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

20

3700

Thoát nước và xử lý nước thải

21

3811

Thu gom rác thải không độc hại

22

3812

Thu gom rác thải độc hại

 

5. Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 49.050.000.000 đồng Việt Nam (tương đương 2.250.000 Đô la Mỹ), được góp đủ trong 3 năm theo cam kết của chủ đầu tư kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Ông Samuel Karp. Quốc tịch: Hoa kỳ. Sinh ngày 28/4/1940. Chức danh: Chủ tịch.

- Hộ chiếu số 038871189, ngày cấp 04/6/2004 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

- Địa chỉ thường trú và chổ ở hiện tại: PO Box 2391, Rancho Santa Fe, CA 92067, Hoa Kỳ.

IV. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 57, Đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Số điện thoại: 0259.3822694. Email: sokhdt@ninhthuan.gov.vn.   

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trương Văn Tiến. Chức danh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại: 0919.300.096.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.